mine

KARLOVAC – Minska opasnost u Hrvatskoj je već godinama ozbiljan problem, a veliko zanimanje javnosti ovih dana izaziva vijest da će se u njegovo rješavanje uskoro uključiti jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, američki biznismen Bill Gates. No, Karlovačka županija, barem za sada, nažalost neće vidjeti ništa od Gatesova novca, budući da je milijarder pokazao interes za razminiranje Skradina u kojemu inače ljetuje, pa je pritom lani uočio table koje upozoravaju na minsku opasnost. Gatesovu zainteresiranost za ulaganje u razminiranje u Hrvatskoj danas je potvrdio ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan, koji se u Karlovcu sastao sa županom Ivanom Vučićem i njegovim najbližim suradnicima.

Karlovačka županija po gustoći miniranog prostora četvrta je županija u Hrvatskoj, a minama su najzagađenije općine Plaški, Lasinja i Josipdol.

Godišnje se od mina očiste prosječno dva četvorna kilometra, pa nam je trenutno preostalo 14 četvornih kilometara miniranih i 71 četvorni kilometar minski sumnjivih površina. Ova područja u Karlovačkoj županiji obilježena su s ukupno 1.104 table koje upozoravaju na opasnost od mina, no problemu uvelike doprinose građani koji table neovlašteno uklanjaju kako bi ih iskoristili za izgradnju ograda i slične namjene, čime riskiraju živote. Modrušan poziva zato građane da to ne čine, a također poziva one koji zamjete da tabla negdje nedostaje, da to odmah prijave.

Na današnjem sastanku predstavnika HCR-a sa županom Vučićem bilo je riječi i o planovima za razminiranje za ovu godinu. Detalje o tome ispričala  je voditeljica odjela za planiranje Nataša Mateša Mateković.

Karlovačka županija je za razminiranje, kao i lani, u proračunu za ovu godinu osigurala 350.000 kuna. Sveukupno je od Oluje do danas za ovu namjenu Županija izdvojila 2,5 milijuna kuna, a treba reći i to da je Karlovačka županija jedina županija u Hrvatskoj, uz iznimku Vukovarsko-srijemske, koja iz vlastitog proračuna izdvaja novac za razminiranje.