KABA

Stručnjaci iz cijele Hrvatske na radionici o malim hidroelektranama

KARLOVAC – Kako bi se uklonile barijere koje koče primjenu malih hidroelektrana u Hrvatskoj, u Karlovcu je u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije organizirana radionica za krajnje korisnike u projektu SMART. Radi se o strategiji za promociju malih postrojenja za proizvodnju električne energije u Europi.

U okviru projekta SMART eminentni stručnjaci s područja iskorištavanja hidroenergije već nekoliko godina razmjenjuju iskustva kako bi postigli da Hrvatska što prije dosegne nivo od 20 posto udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj mreži što je propisima Europske unije zacrtano do 2020. godine.

 hgk_elektrane_2

Imedika

Kako bi se skratio proces pokretanja jedne male hidroelektrane, u planu je osnivanje zajedničkog tijela, koje bi mogućim korisnicima olakšalo put do hidroelektrane. Pojasnio je profesor s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zvonimir Guzović.

Projekt uz gradnju mini hidroelektrana podrazumijeva investiranje u vjetroelektrane te elektrane na biomasu koje su ekološki prihvatljive kako u gradnji tako i korištenju obnovljivih energetskih resursa. Karlovačka županija je zbog svojih vodotokova idealna za provođenje ovog projekta, potvrdio je profesor Guzović.

Male hidroelektrane mogu proizvesti do 10 MW (mega vata) električne energije, što je dovoljno za osvjetljivanje naselja do 1500 stanovnika. Mini hidroelektrane koje proizvode do 1 mega vat električne energije dovoljne su za osvjetljivanje obiteljske kuće.

Ples