zarulje

KARLOVAC – Grad Karlovac je u zgradama Gradske uprave započeo sa zamjenom klasičnih sa štednim žaruljama. Sve se to radi u sklopu poticanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija ugljičnog dioksida.

Ovo je ujedno jedna od obveza preuzetih potpisivanjem Povelje gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2, čiji je inicijator Europska komisija. U prostorima Gradske uprave na Strossmayerovom trgu, bit će zamijenjeno oko 500 žarulja, za što je iz gradskog proračuna potrošeno oko 15 tisuća kuna. Zamjenom ovih 500 žarulja ostvarit će se uštede od oko 41.000 kW sati električne energije, 12,5 tona ugljičnog dioksida i 34 tisuće kuna godišnje.

Klasična žarulja sa žarnom niti je 5 puta jeftinija od štednih, međutim štedne žarulje za istu snagu troše 4 do 5 puta manje električne energije te imaju i do 10 puta dulji vijek trajanja, te postižu znatne uštede u električnoj energiji i isplate se za manje od godinu dana. Kada bi se u svim hrvatskim kućanstvima klasične žarulje zamijenile štednima godišnje bi se uštedjelo više od 400GW sati električne energije, više od 2% ukupne potrošnje energije,više od 120 tisuća tona ugljičnog dioksida te više od 335 milijuna kuna.