policija_1

  • February 10, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Zlouporaba opojnih droga bila je tema predavanja, koje je danas u Karlovcu ravnateljima svih osnovnih i srednjih škola koje djeluju na području Karlovačke županije, održao predstojnik Vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Dubravko Klarić. Cilj predavanja je donošenje preventivnog programa koji će smanjiti rizik i zaštititi najranjiviju skupinu – djecu, pojasnio je načelnik PU karlovačke Josip Ćelić. Droga je, naime, učenicima lako dostupna i moguće ju je nabaviti čak i u blizini osnovnih škola, upozorava Ćelić.

Koliko je zlouporaba droga raširen problem, najbolje govore statistički podaci. U Hrvatskoj imamo više od 30.000 registriranih ovisnika, a kada im se pribroje oni koji nisu evidentirani, pretpostavka je da drogom svakodnevno manipulira između 50.000 i 60.000 osoba, kaže predstojnik Vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Dubravko Klarić. Situacija u Karlovcu, dodaje, ipak je nešto bolja u odnosu na hrvatski prosjek, barem što se tiče droga. No, zato nam problem predstavljaju alkohol i vršnjačko nasilje.

Dobna granica eksperimentiranja s drogama u Hrvatskoj je trenutno 16 godina, iako ima i slučajeva registriranih ovisnika starih samo 14 godina. Ovi podaci svjedoče da je prevencija itekako potrebna, zato u PU karlovačkoj kažu da će i dalje nastaviti sa sličnim aktivnostima i uključivanju svih koji dolaze u dodir s djecom i mladima u sustav preventivnog djelovanja.