KABA

OB Karlovac ušla u treću, OB Ogulin u četvrtu kategoriju bolnica

HRVATSKA, KARLOVAC – Opća bolnica Karlovac ušla je prema novoj kategorizaciji u treću kategoriju bolnica, dok je ogulinska Opća bolnica svrstana u četvrtu kategoriju. Naime, rješenjem koje je ravnateljima 30 akutnih bolnica u Hrvatskoj jučer uručio ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović, one su na temelju desetak kriterija razvrstane u četiri kategorije. Što će ove promjene značiti za Opću bolnicu Karlovac, odnosno Karlovčane i stanovnike okolnih gradova i općina koje gravitiraju karlovačkoj bolnici, ispričao je njen ravnatelj dr. Nedjeljko Strikić, koji građanima poručuje da razloga za brigu nema, jer će OB Karlovac i dalje zadržati sve dosadašnje medicinske djelatnosti, kao i broj osoblja.

Prema riječima ministra Milinovića, kategorizaciju ustanova ne treba poistovjetiti s ocjenom kvalitete njihova rada, budući da su bolnice kategorizirane prema kriterijima koji se odnose na broj ugovorenih djelatnosti, broj liječnika i medicinskih sestara po postelji, prema razini i opsegu usluga koja pružaju, broju ugovorenih kreveta, gravitaciji bolesnika, broju bolnica u županiji, provedbi nacionalnih programa, sveučilišnoj i nastavnoj bazi, kao i prema broju referentnih centara koji u bolnici djeluju.

U najvišu, prvu, kategoriju ušle su tako gotovo sve najveće kliničke bolnice, a u drugu kategoriju svrstane su županijske bolnice koje imaju regionalni značaj. Karlovačka opća bolnica jedna je od trinaest županijskih bolnica koje su svrstane u treću kategoriju, a u rješenja o četvrtoj kategoriji dobile su bolnice lokalnog karaktera.

Ova kategorizacija bolnica važni je dio zdravstvene reforme, budući da predstavlja temelj za proces akreditacije bolnica koji će pokazati stvarnu kvalitetu njihove usluge, kaže dr. Strikić.