KABA

Do nove fasade uz pomoć gradskog proračuna!

KARLOVAC – Karlovačka gradska uprava poziva zainteresirane da podnesu zahtjev za korištenje proračunskih sredstava za sufinanciranje investicija očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine na području Karlovca. Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti vlasnici objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze u Zoni „A“ koja se odnosi na potpunu zaštitu povijesnih struktura. U proračunu je za zaštitu spomeničke baštine ove godine osigurano 400.000 kuna.

Novac se može dobiti za radove kao što su obnova fasada, vanjske stolarije, krovišta i limarije te hitne intervencije za osiguranje stabilnosti objekta. Sredstva proračuna mogu se koristiti do najviše 50 posto vrijednosti ukupne investicije za koju se traži sufinanciranje ili, u iznimnim slučajevima, taj odnos može biti i veći u korist podnositelja zahtjeva.

Javni poziv bit će otvoren do četvrtka, 24. veljače, a detaljnije informacije u načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji potražite na službenim web stranicama gradske uprave,www.karlovac.hr.

Ples