KABA

Na Turnju osnovana Mjesna organizacija SDP-a

KARLOVAC – Dragica Milčić izabrana je za predsjednicu, a Josip Malović za potpredsjednika Mjesne organizacije SDP-a na Turnju. Novoizabrana predsjednica zahvalila je članovima na danom povjerenju te je rekla da je do sada vladalo jednostranačje na Turnju, što svakako nije dobro za građane. Naglasila je da SDP na Turnju ne želi nikome biti neprijatelj, već žele pomoći u rješavanju problema građana. Na osnivačkoj prisutna su bila 22 člana stranke s Turnja, a također i predsjednik GO SDP Karlovac Josip Benčić i tajnica ŽO SDP Karlovačke županije Marina Novaković.