porezna_prijava

  • February 28, 2011
  • Admin
  • 0

HRVATSKA, KARLOVAC – Posljednji je dan veljače, što znači da je danas ujedno posljednji dan za predaju poreznih prijava. Budući da su lani sredinom godine ukinute gotovo sve porezne olakšice, hrvatski građani ove godine posljednji puta mogu iskoristiti pravo na stambene, zdravstvene i olakšice za osiguranja i za njih ostvariti povrat plaćenog poreza.

Naime, do 1. srpnja prošle godine u porezne olakšice ulazili su liječnički troškovi, određene premije osiguranja i troškovi stambenih potreba, i ti su troškovi umanjivali dohodak do 12.000 kuna. No, promjenom zakona, ti troškovi više ne ulaze u olakšice. Ipak, kako je novi zakon na snagu točno na sredini prošle godine, porezni obveznici moći će iskoristiti ove olakšice, no samo u ukupnom iznosu do 6.000 kuna, i to samo za troškove plaćene do 30. lipnja 2010. Od sljedeće godine ti se izdaci više neće iskazivati u poreznoj prijavi. Dakle, ukoliko ste u prvom dijelu godine kupovali prvi stan, posjećivali liječnika ili kupovali razna zdravstvena pomagala, svakako prikupite račune koji to dokazuju i predajte iz zajedno sa svojom poreznom prijavom, jer će vam dio potrošenog novca ipak biti vraćen.

Kako bi građani stigli predati svoje prijave, karlovačka ispostava Porezne uprave danas ima produženo radno vrijeme, do 19 sati. Svi oni koji zakasne, prijavu i privitke mogu poslati poštom, obavezno kao preporučenu pošiljku. Poštanski ured pošiljke zaprima do 20 sati.