domaci

KARLOVAC – Potaknuti mlade na sudjelovanje u praćenju provedbe politike za mlade i unapređenje demokratskih institucija društva ciljevi su projekta „Demokracija za pet“, kojega je danas predstavila karlovačka udruga za kreativni razvoj „Domaći“. Projektom se želi inicirati upostavljanje partnerskog odnosa između mladih i predstavnika lokalnih vlasti, kako bi se izgradili zdravi temelji razvoju politike za mlade, odnosno kako bi se postojeći programi za mlade unaprijedili i uspješnije proveli. Detalje o projektu „Demokracija za pet“ pojasnila je predsjednica udruge „Domaći“, Vesna Vilus.

Svoj najnoviji projekt „Domaći“ provode u suradnji s partnerskim udrugama iz Istarske, Varaždinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, kako bi kroz prijenos specifičnih znanja i vještina na zagovaranju politike za mlade upostavili čvrstu partnersku vezu između mladih u ovih pet županija.

Mlade od 15 do 30 godina iz tih županija koji su aktivni u udrugama ili klubovima mladih, savjetodavnim tijelima vlasti, učeničkim vijećima, pomlacima političkih stranaka i drugim oblicima angažmana, “Domaći” pozivaju na seminar na kojemu će polaznici zajedno izrađivati dokument s preporukama za unapređenje lokalnih politika za mlade. Prijaviti se možete na www.domaci.hr, od danas do 17. ožujka.