KABA

Nema industrije, no barem nam je zrak čist!

KARLOVAC – Zrak u Karlovcu, s obzirom na sadržaj dima, sumpornog dioksida, ukupne taložne tvari, olova i kamdija, u 2010. godini bio je prve kategorije na svim mjernim postajama.

Zaključak je to godišnjeg izvješća o praćenju kakvoće zraka na području Karlovca, kojega je u veljači izradio Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije. Naime, Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo pratila je mjerenjem koncentracije dima i sumpornog dioksida i sedimenta razinu onečišćenja zraka u Karlovcu, i to na temelju Ugovora o ispitivanju kakvoće zraka potpisanom s gradskom upravom.

Premda je zaključeno da karlovački zrak kvalitetom ulazi u prvu kategoriju, situacija na svim mjernim postajama nije bila idealna tijekom cijele godine. Na mjernoj postaji Banija, 24-satne koncentracije dima veće od granične vrijednosti izmjerene su 29 puta, a od toga je 14 puta koncentracija dima bila veća od tolerantne vrijednosti. Slično je bilo na mjernoj postaji u Domobranskoj ulici, gdje su 24-satne koncentracije dima veće od granične vrijednosti izmjerene 44 puta, a od toga je 22 puta koncentracija dima bila veća od tolerantne vrijednosti.

omicron