izbori

KARLOVAC – Izbori za Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u Karlovcu će biti održani 3. travnja ove godine. Prijedlozi kandidacijskih lista za ove izbore moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do ponedjeljka, 14. ožujka.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, koja će biti 15. ili 16. ožujka, a traje do 24 sata prije dana održavanja izbora.

U vijeće mjesnih odbora bira se 7 članova vijeća, a u vijeće gradskih četvrti 11 članova vijeća.