KABA

Sretan Međunarodni dan žena; u Hrvatskoj žene u težoj poziciji nego ikad!

 

HRVATSKA, KARLOVAC – Diljem svijeta danas se obilježava Međunarodni dan žena, datum koji simbolizira dugu povijest borbe za ženska prava, kao što su pravo glasa, pravo na legalizaciju pobačaja ili pravo na rad. U Hrvatskoj je u godinama nakon Domovinskog rata ovaj datum rijetko spominjan jer ga se poistovjećivalo s praznicima iz bivšeg sistema, no posljednjih godina ta se situacija mijenja budući da je riječ o međunarodnom prazniku koji upozorava na problematiku kojom bi se zapravo trebali baviti svakog dana, a ne samo jedan dan u godini.

Premda je od početaka borbe za ženska prava prošlo cijelo stoljeće, u Hrvatskoj je situacija loša.

Imedika

U izvješću o napretku Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji, koje svake godine izrađuje Europska komisija, stoji da je u 2010. godini položaj žena na tržištu rada i dalje nepromijenjen. To, dakako, znači loš, a obzirom na brojke sa Zavoda za zapošljavanje, možemo zaključiti da je čak i gori nego prošle godine. Zabilježen je doduše blagi pad postotka nezaposlenosti žena u odnosu na broj muškaraca, no to je posljedica toga što su u krizi i muškarci pojačano ostajali bez radnih mjesta, a ne toga da je došlo do povećanog zapošljavanja žena u bilo kojem sektoru. Nemogućnost pronalaska posla, neisplata plaća, loši ugovori na određeno vrijeme te potplaćenost u odnosu na muške kolege na jednakim poslovima, samo se neki od problema s kojima se danas suočavaju žene. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazuje i na problem ugroženosti ženskog dostojanstva na radnim mjestima koje se najčešće očituje u obliku seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja. Također, u Hrvatskoj su žene i dalje nedovoljno zastupljene u tijelima koja odlučuju o gospodarskim i političkim pitanjima. Situacija na lokalnoj razini, što se tiče svih ovih problema, još je gora nego na državnoj.

Dan žena danas se obilježava i u Karlovcu. SDP od jutros na gradskoj tržnici slavljenicama dijele karanfile, a u 18 sati u Knjižnici za mlade započinje i svečanost „100 godina borbe za ženska prava“. Program obuhvaća predstavljanje mirovnog rada žena i umjetnički dio, a u programu će sudjelovati predsjednica karlovačkog Odbora za ljudska prava Jelka Glumičić, Shura Dumanić iz udruge „Vještine“ Opatija, inače glavna urednica zbornika Mirovne sveske, te novinarka Mira Pavlaković.

Ples