KABA

Objavljen poziv za upis u Dječji vrtić Karlovac

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je poziv za upis djece u Dječji vrtić Karlovac u redoviti 10-satni i poludnevni 4-sati program za sljedeću pedagošku godinu koja započinje 1. rujna ove godine.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu, a u poludnevni program primat će se djeca od navršene 3 godine.

Zahtjeve s priloženom dokumentacijom možete predati od 28. ožujka do 15. travnja u tajništvu Dječjeg vrtića na Gazi. Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti na web adresi vrtića www.vrtic-karlovac.hr, službenoj web stranici gradske uprave www.karlovac.hr ili osobno u tajništvu vrtića.

Na ovim adresama možete dobiti i sve podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za upis.