PROMET

Promet na cestama Karlovačke županije je umjerene gustoće. Za sav promet zatvoren je dio Smičiklasove ulice od križanja s Brzom cestom i križanja Senjske i ulice Ivana Meštrovića.

Više o prometu!