KABA

Tolerancija prema različitostima uči se od malih nogu

KARLOVAC – U sklopu projekta „Jednaki, slični, različiti” udruga Carpe Diem danas organizira likovnu radionicu na kojoj će izrađivati taktilnu slikovnicu za slijepu i slabovidnu djecu. Radi se o projektu kojega financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a koji uključuje različite oblike radionica, predavanja i vršnjačke pomoći s ciljem povećanja razine znanja i svijesti djece i mladih o kulturi nenasilja i tolerancije.

U Udruzi ističu da su upravo predrasude prema „različitima” jedan od uzroka nasilja i agresivnog ponašanja među djecom i mladima. Ovim se projektom zato želi kompenzirati manjak obrazovnih programa za djecu i mlade koji bi bili usmjereni na razvijanje svijesti o toleranciji i ljudskim pravima te razvijanju vještina za nenasilno rješavanje konflikta. Projekt je osobito usmjeren prema osobama koje su stigmatizirane u društvu pa ih se kroz ovakve aktivnosti želi što više uključiti u svakodnevni život.

Današnja radionica počinje u 17 sati u Centru za mlade u Grabriku. Na njoj će sudjelovati učenici OŠ Dubovac, koji će, zajedno sa slijepom djevojčicom Elenom, izrađivati slikovnicu „Antuntun”.