mladez_tounj

TOUNJ – Damir Pribanić izabran je za predsjednika novoosnovane organizacije Mladeži HDZ-a u Tounju.

Ova općinska organizacija osnovana je jučer u Tounju, a za članove općinskog odbora izabrani su Sandra Brletić, Marijo Katić, Marija Mejašić i Emanuela Šlat. Za članove Nadzornog odbora su izabrani Luka Brletić, Danijela Novaković i Matija Pribanić.