KABA

Traže se investitori za lokaciju nesuđenog auto-kampa

KARLOVAC – Grad Karlovac pozvao je zainteresirane investitore da pismom namjere iskažu interes za izgradnju i gospodarsko korištenje lokacije na desnoj obali Korane, odnosno poluizgrađenog objekta koji je prvotno bio zamišljen kao autokamp. Podsjetimo, riječ je o projektu kojega je pokrenula bivša, SDP-ova gradska vlast, a koji je kasnije, dolaskom nove HDZ-ove gradske uprave, stopiran. Grad Karlovac „zaradio” je takvom odlukom sudsku tužbu, koja je na kraju završila nagodbom, pa je investitoru, tvrtki „Lora Elektro” iz gradskog proračuna isplaćena odšteta od gotovo 7 milijuna kuna.

Grad Karlovac sada poziva potencijalne investitore da prezentiraju svoju viziju ulaganja na ovoj lokaciji, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja građevina sportsko-rekreacijske namjene s poslovnim prostorima. Ukoliko se postojeći poluizgrađeni objekt neće uklapati u ideju investitora, bit će ga dužan ukloniti o svom trošku. Prvi kriterij za odabir ponude bit će kvaliteta predloženog koncepta s aspekta urbanističko-arhitektonske razrade, utjecaja na okoliš, te očuvanja krajobraznih, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti. Veliku ulogu pri odabiru ponuda imat će i novootvorena radna mjesta, rok trajanja ugovora o pravu građenja, iznos naknade koju će nositelj prava građenja biti obvezan plaćati Gradu Karlovcu za korištenje zemljišta i rokovi plaćanja, poslovne reference ponuditelja, posebno u obavljanju predmetnih djelatnosti, rok za početak gradnje te rok za završetak gradnje i stavljanje građevina u funkciju.

Prema prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca, na desnoj obali Korane predviđena je gradnja sportsko-rekreacijskih građevina i zgrada, kao i uređenje površina te ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja u funkciji sporta i rekreacije. Između ostalog, omogućava se gradnja i uređenje restorana, wellnesa ili sličnih zgrada, smještajnih zgrada višeg standarda za 50-ak osoba, kao što su hotel, hostel ili bungalovi, otvorenih sportskih terena i kupališta s dječjim igralištem te uređenje kupališta bez gradnje zgrada.

Pisma namjere mogu se dostaviti do 31. svibnja, a više detalja o javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr ili na broju telefona 047/628 116.

Ples