KABA

Započeo projekt očuvanja karlovačkih rijeka

KARLOVAC – Karlovačka ekološka udruga Eko Pan i Grad Karlovac pokrenuli su projekt pod nazivom „Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka”. Projekt koji će trajati do kraja travnja iduće godine vrijedan je nešto više od 78 tisuća eura, od čega su 74 tisuće sredstva Europske komisije, a ostatak je izdvojen iz proračuna Grada Karlovca.

Cilj projekta je izrada Strategije o upravljanju i očuvanju rijeka na području grada Karlovca, a sudionici u projektu očekuju pokretanje šireg promišljanja među građanima Karlovca o iskorištavanju karlovačkih rijeka, pojasnila je voditeljica projekta Ivana Francišković.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/rijeke_1.mp3}

Jedan od ciljeva je i koordinacija udruga civilnog društva i institucija, a sve u korist zaštite rijeka.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/rijeke_2.mp3}

projekt_rijeke_2

Nakon prikupljanja podataka o stanju rijeka, te anketiranja predstavnika različitih sektora o viziji budućeg stanja karlovačkih rijeka, te osnivanja četiri tematska vijeća za upravljanje i zaštitu rijeka, kao rezultat ovog projekta trebala bi biti izrađena Strategija o upravljanju i očuvanju rijeka. Ova će strategija biti osnova za javljanje na buduće natječaje, kazala je Andrea Vrbanek iz gradskog odjela za poduzetništvo i poljoprivredu.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/rijeke_3.mp3}

projekt_rijeke_3
U projekt su se uz Eko pan i Grad Karlovac uključili i Javna ustanova „Natura viva”, te Sportsko ribolovno društvo Korana.