alarm

KARLOVAC – Učenici i djelatnici Osnovne škole „Grabrik” u četvrtak će sudjelovati na taktičko- pokaznoj vježbi evakuacije uslijed nastalog požara u prostorima škole.

Vježba se provodi na zahtjev ravnateljice Željke Škot, a njezin je cilj potvrda organiziranosti, opremljenosti i stručne osposobljenosti djelatnika škole i snaga zaštite i spašavanja u Karlovcu. Svrha vježbe je provjera djelovanja cijelog sustava, provjera efikasnosti sredstava za uzbunjivanje i dojavu, opreme i ljudstva pri gašenju požara i spašavanju.

Također se želi motivirati ostale karlovačke ravnatelje da nazoče vježbi, te da naučene lekcije primjenjuju u sklopu svojih aktivnosti vezanih za sigurnost učenika i djelatnika škole.

Sudionici vježbe su Državni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Javna vatrogasna postrojba Karlovac, djelatnici i učenici osnovne škole, Crveni križ Karlovac, Hitna medicinska pomoć Karlovac i Policijska postaja Karlovac.