hsp_ka_2

KARLOVAC – Karlovačka podružnica Hrvatske stranka prava doktor Ante Starčević zadovoljna je rezultatima nedavnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Stranka je na te izbore izašla u tri gradske četvrti i jednom mjesnom odboru, a osvojila je tri mandata – jedan na Dubovcu i dva na Baniji.

Predsjednik podružnice HSP-a doktor Ante Starčević Mihovil Stanišić ocijenio je kako su nedavni izbori bili i dobar test pred predstojeće parlamentarne izbore obzirom da je riječ o najmlađoj stranci na karlovačkom području. Ocjenu o uspjehu na izborima na koje je stranka izašla samostalno, prihvatio je i njezin Izvršni odbor.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/hsp_1.mp3}

Detaljniju analizu izbornih rezultata starčevićevaca u Karlovcu iznijeli su dopredsjednici Ivan Majurec i Branko Hrvoj, a potom su se osvrnuli na karlovačku zbilju – rad komunalnog redarstva, načinu naplate usluga plina i dječjih rtića, brigu o poslovnim prostorima u gradskom vlasništvu te o gradskim zidinama, odnosno bedemima povijesne Zvijezde.Starčevićanci u gradu smatraju kako komunalni redari nedostatno i neprofesionalno obavljaju svoj posao, a posebice se to odnosi na Gradsku četvrt Baniju, istaknuo je predsjednik Podružnice Mihovil Stanišić:

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/hsp_2.mp3}

Izvršni odbor HSP-a doktor Aante Starčević u Karlovcu nezadaovoljan je i načinom naplate usluge plina i dječjih vrtića. Za plaćanje tih usluga istodobno se plaća i provizija FINI, umjeto da grad organizira plaćanje usluge vrtića u samom vrtiću:

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/hsp_3.mp3}

Slično starčevićanci razmišljaju i kada je riječ o plaćanju usluge plina. Nadalje, predsjednik karlovačke podružnice HSP „dr.Ante Starčević“ Mihovil Stanišić naznačio je i problematiku praznih i neiskorištenih gradskih poslovnih prostora. Predlažu gradu da te prostore iznajmi za jednu kunu uz obvezu korisnika da prostor uredi. Tako su uostalom i sami uredili prostor koji je stranka dobila na Baniji, podsjetio je Stanišić. Predstavio je i viziju kako oplemeniti karlovačku Zvijezdu, a posebice neiskorištene bedeme, turističkim  sadržajima.