pas1

KARLOVAC – S dolaskom proljeća i toplijih dana, karlovački komunalni redari krenuli su, u pratnji policije, u kontrolu ponašanja vlasnika pasa na javnim površinama. Provjeravaju poštuju li se odredbe Odluke o komunalnom redu Grada Karlovca, koja vlasnicima pasa propisuje da svoje ljubimce moraju šetati isključivo na povodniku, osim na posebno označenim površinama, te da su dužni sa sobom nositi pribor za čišćenje i na javnim površinama počistiti njihove fekalije. Kojih su se pravila vlasnici pasa dužni pridržavati ne žele li biti kažnjeni, ispričala je savjetnica za komunalno redarstvo karlovačke gradske uprave Irena Terzić.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/terzic_1.mp3}

Svaka gradska četvrt i mjesni odbor imaju posebno označenu površinu, ili čak i više njih, na kojima je psima dopušteno kretanje bez povodnika, pa vlasnicima pasa neće biti od pomoći argument da na raspolaganju nemaju dovoljno takvih livada. No, i na tim površinama čišćenje za psima je obavezno, upozorava Terzić. 

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/terzic_3.mp3}

Zanimljivo je da, unatoč tome što Odluka o komunalnom redu Grada Karlovca propisuje da se opasni psi na javnim površinama ne smiju kretati bez brnjica, novi Zakon o dobrobiti životinja ovu odredbu stavlja van snage, pa se vlasnici pasa neće kažnjavati za nenošenje brnjica. 

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/terzic_2.mp3}

Budući da vlasnici pasa zatečeni u nepoštivanju Odluke o komunalnom redu uglavnom nisu oduševljeni time da će za svoje ponašanje morati platiti kaznu, komunalci sa sobom na teren vode i policiju.
 

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/terzic_4.mp3}

Akcija komunalaca i policije započela je prošloga tjedna, a do sada je „palo” prvih deset prekršajnih prijava. Najmanja kazna koju će neodgovorni vlasnici pasa platiti iznosi 200 kuna. No, kazna može biti i dvostruko veća ukoliko je osoba zatečena u dva prekršaja, dakle ukoliko psa šeta bez povodnika na neoznačenoj površini i sa sobom nema pribor za čišćenje.