spiking2

Kao što smo u prošlom savjetodavnom članku spomenuli – paronimi su riječi koje se slično izgovaraju, slično pišu ili slično zvuče, ali imaju različito značenje. A upravo zbog toga s njima često zna biti problema.
U ovom izdanju naše jezikoslovne rubrike nastavljamo s domaćim primjerima paronimije.
neodlučen / neodlučan, papirni / papirnat, strana / stranica, tuča / tučnjava, van / vani
 
• Što ne valja u rečenici: ‘Natjecanje je bilo neodlučno do samoga kraja’? Pridjev neodlučan znači ‘koji nije siguran u sebe, koji se koleba, koji teško donosi odluke’. Neodlučna može biti samo neka osoba, na primjer – kupac. Ali ne i rezultat ili utakmica. Pridjev neodlučen znači ‘koji još nije odlučen, koji je ostao bez pobjednika ili odluke; neriješen’. Što će reći da valja razlikovati ta dva naoko slična pridjeva, i reći isključivo:’ Natjecanje je bilo neodlučeno do samoga kraja.

• Pridjevi papirni i papirnat značenjski se razlikuju. Pridjev papirni znači ‘koji se odnosi na papir’, npr. papirna industrija, papirni otpad, a pridjev papirnat znači ‘koji je izrađen od papira’, npr. papirnati ubrusi, papirnata kutija. Dakle, nije papirnati otpad, a ni papirne maramice. Jedino je pravilno – papirni otpad i papirnate maramice. Shvaćate razliku? 

• Imenica strana znači ‘jedna od površina koja omeđuje koje tijelo, npr. gornja strana, prednja strana; dio zemaljskoga prostora koji se određuje prema Suncu, npr. istočna strana, južna strana, sjenovita strana dvorišta; rodbinska grana, npr. rođak po očevoj strani’. Imenica stranica znači ‘jedna od dviju površina lista papira, npr. stranica časopisa, stranica knjige; vanjska ploha kakva predmeta, npr. stranica kreveta; dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, npr. stranica trokuta’. Tako piše u rječniku! Zbog čega, onda, griješiti i govoriti: ‘Knjiga ima dvjesto strana.’; ‘Oglasi su na zadnjoj strani časopisa.’? 

• Riječi tuča i tučnjava značenjski se razlikuju. Imenica tuča znači ‘vrsta oborine u obliku ledenih zrnaca; grad’, npr. Tuča je uništila usjeve, a imenica tučnjava znači ‘fizički sukob dviju ili više osoba’, npr. ulična tučnjava. Znači, nitko nikada nije upao u – tuču! 

• Cilj ili smjer kretanja ili djelovanja označuje se prilogom van, a mjesto na kojemu se što nalazi prilogom vani. Na pitanje ‘Gdje si?’ odgovorit ćemo: ‘Vani.’, a na pitanje ‘Kamo ideš?’ treba odgovoriti: ‘Van.’. Često se u uporabi tih priloga griješi tako da se prilog vani upotrebljava umjesto priloga van, pa se njime pogrješno označuje mjesto umjesto cilja ili smjera. A kad smo kod ovog posljednjeg… Prilogom gdje pita se o mjestu na kojemu se tko ili što nalazi, prilogom kamo pita se za cilj čijega kretanja, a prilogom kuda pita se za smjer čijega kretanja, kojim putem. U uporabi tih priloga često se griješi i to tako da se ‘Gdje ideš?’ umjesto pravilnoga pitanja ‘Kamo ideš?’, pa onda ‘Gdje vodi ova ulica?’ umjesto pravilnoga pitanja ‘Kuda vodi ova ulica?’, a vrlo često i – ‘Kuda ideš večeras?’ umjesto pravilnoga pitanja ‘Kamo ideš večeras?’.

Ostali članci!