seminar_demokracija

RABAC – U sklopu programa „Demokracija za 5″, predstavnici mladih iz Karlovačke županije sudjelovali su na seminaru „Utjecaj europske dimenzije u razvoju nacionalne, regionalne i lokalne politike za mlade”, koji je održan u Rapcu.

Osim iz Karlovačke županije, u ovaj su projekt uključeni članovi udruga mladih i za mlade, gradskih i županijski savjeta mladih i podmladaka političkih stranaka iz još četiri hrvatske županije: Istarske, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske.

Sudionici su na seminaru informirani o aktivnom građanskom angažmanu i načinima zagovaranja razvoja lokalnih politika za mlade na temelju europskih standarda. Tijekom festivala uspoređena je situacija na polju politika za mlade u Hrvatskoj i Europskoj uniji, te dan uvid u institucije Europske unije i politku za mlade. U drugom dijelu seminara predstavljena je situacija s lokalnim politikama za mlade u pet hrvatskih županija nakon čega su dodijeljene teme za rad na preporukama za unaprjeđenje.

Daljnje aktivnosti programa „Demokracija za 5″ izrada je dokumenta s preporukama za unaprjeđenje lokalnih politika za mlade, predstavljanje publikacije u lokalnim zajednicama i završna konferencija, koja će biti održana krajem godine u Osijeku.