suradnja

KARLOVAC – Turistička zajednica grada Karlovca jučer je u dvorani Obrtničkog centra predstavila svoj najnoviji projekt članovima civilnog, javnog i privatnog sektora.

Projekt je prezentiran kako bi se provela selekcija potencijalnih sudionika koji mogu dolaziti iz sva tri sektora – javnog, privatnog i civilnog.

Radi se o projektu pod nazivom „TURUS”, koji je, baš kao i prošlogodišnji projekt „Learntour”, apliciran na natječaj Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Lani su u sklopu tog projekta četiri djelatnice karlovačkog Turističkog ureda boravile na stručnom usavršavanju u Nizozemskoj, što je u potpunosti financirano iz sredstava EU. Odlična iskustva, ali i odlične ocjene Agencije za mobilnost koja je provedbu projekta pohvalila kao primjer dobre prakse, potakli su TZ grada Karlovca da osmisli novi projekt i prijavi ga i ove godine na natječaj Agenciji za mobilnost i programe EU.

Ime ovogodišnjeg projekta „TURUS” akronim je od punog naziva projekta koji glasi „Usavršavanjem i suradnjom dionika do novih turističkih proizvoda”. Cilj projekta je jačanje suradnje turističkih dionika kroz učenje i stručno usavršavanje kako bi se kreirali kvalitetniji turistički proizvodi koji će biti konkurentni na tržištu. Partneri projekta ove su godine tri zemlje – Njemačka, Slovenija i Španjolska, a prijavljeno je ukupno trinaest mobilnosti.

Potencijalni sudionici, od javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave, preko turističkih agencija i udruga građana, trebaju u Turistički ured dostaviti svoja motivacijska pisma na engleskom jeziku do 6. svibnja, nakon čega će biti izvršen odabir sudionika projekta. Svi polaznici stručnog usavršavanja moraju bili poznati u trenutku kada Agencija za mobilnost objavi rezultate natječaja. Turistički ured očekuje pozitivne rezultate apliciranog projekta.

TZ grada Karlovca i ovim putem poziva sve koji žele znati više o projektu, da se jave u Turistički ured na mail karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr ili na broj telefona 615 115.