vrtic

SLUNJ – Dječji vrtić Slunj upisuje djecu u četiri programa predškolskog odgoja.

Mališani u Slunju se mogu upisati u cjelodnevni 10-satni program za djecu od navršene 1. godine do polaska u 1. razred osnovne škole, poludnevni program u sklopu 10-satnog programa za istu skupinu djece, minimalni program (mala škola) za djecu koja su u godini prije polaska u 1. razred osnovne škole, a nisu obuhvaćena redovnim programom, te program ranog učenja stranog jezika (engleska igraonica) za djecu od navršene 3. godine života.

Rok za upis djece u slunjski dječji vrtić je 15. svibanj, a sve dodatne informacije možete dobiti u Dječjem vrtiću Slunj.