KABA

Dan osoba s cerebralnom paralizom obilježen u Karlovcu

KARLOVAC – U povodu 5. svibnja, Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije je organizirala javnu kampanju kojom se pridružila nacionalnom obilježavanju Dana osoba s cerebralnom paralizom.

Cerebralna paraliza je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak, a “paraliza” na poremećaj pokreta i položaja. Cerebralna paraliza sveobuhvatan je naziv za različite poremećaje koji utječu na djetetovu sposobnost kretanja te držanja tijela i ravnoteže. Uzrok ovih poremećaja ozljeda je mozga prije poroda, tijekom poroda ili tijekom prvih godina djetetova života. Ozljeda ne oštećuje djetetove mišiće ili živce koji ih povezuju s leđnom moždinom, nego sposobnost mozga da kontrolira te mišiće.

Kako bi se javnost bolje upoznala s ovom bolešću, danas su na gradskoj tržnici djelatnici i volonteri Udruge predstavili edukativni materijal o ovoj vrsti invaliditeta, te građanima koji su bili zainteresirani govorili o problemima i potrebama osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe. O današnjoj akciji više je ispričala predsjednica Udruge Gordana Jurčević.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/dicpditi_1.mp3}

Uza sva dugogodišnja nastojanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i udruga članica, u široj javnosti ali i među onima od kojih se to očekuje, još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati. Želja je zato Udruge da se građani više senzibiliziraju s problemima s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života. Zato je, kazala je Gordana Jurčević, danas na štandu u Karlovcu prezentiran rad Udruge.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/dicpditi_2.mp3}

U borbi za svoja prava osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji moraju zahtijevati bezuvjetnu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.–2015. godine.

Iz Udruge su poručili da se nadaju da će 5. svibnja u cijeloj Hrvatskoj biti dan kada će ljudi učiti o cerebralnoj paralizi, postavljati pitanja i dobiti odgovore stječući znanja o tom stanju.

Ples