note

KARLOVAC – Čak 21 ponuda pristigla je na javni natječaj za odabir karlovačke himne. Grad Karlovac je u veljači objavio natječaj za odabir svečane pjesme grada Karlovca, a od 21 pristigle ponude, stručno povjerenstvo će novu karlovačku himnu birati između 19 pravovaljano pristiglih ponuda.

Na natječaj su se mogle prijaviti novonastale, ali i već izvođene pjesme koje promiču geografske, povijesne, kulturne, prirodne i ostale vrijednosti grada Karlovca. Stručno će povjerenstvo na svojim idućim sastancima preslušavati pristigle audio zapise, te tako izabrati novu karlovačku himnu.