komarci

KARLOVAC – Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je danas u ranim jutarnjim satima akciju suzbijanja odraslih komaraca zaprašivanjem.

Budući da se zbog vremenskih uvjeta, kakvi su vladali u posljednje vrijeme, razvojni ciklus komaraca skaćuje, te se pojavljuje veći broj komaraca u kraćem vremenskom razdoblju od uobičajenog, na se građane apelira da učine sve što mogu kako bismo smanjili broj komaraca u našoj okolini.

Savjetuje im se da nepotrebne predmete poput bačvi kadi, guma i raznih kanti u kojima se zadržava voda uklone, te da različite spremnike i posude za vodu koje koriste zatvore, prekriju ili okrenu naopako kao bi spriječili nakupljanje vode u njima. Također se građane moli da redovito mijenjaju vodu u posudama za zalijevanje, pojilima za životinje i drugim posudama na otvorenom, da očiste vaze i podloške posuda za cvijeće, da zelene površine održavaju pokošenima te da sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda, sustave pitke vode i kanalizaciju održavaju ispravnima. Savjetuje im se i da spriječe dugotrajno zadržavanje vode na gradilištima u spremnicima i bačvama, te da rupe u betonu ili kamenu u kojima se nakuplja voda ispune pijeskom ili betoniraju.