hotel_korana

KARLOVAC – Prva javna dražba u Općinskom sudu u Karlovcu za prodaju ostataka nekadašnjeg hotela Korana održana je danas u podne, no sudac Josip Štrucelj konstatirao je kako za prvu dražbu nema zainteresiranih. Stoga je za 6. srpnja opet za podne zakazao drugu javnu dražbu.

Vrijednost nekretnine koja je predmet javne dražbe, dakle Hotel Korana sa pripadajućim zemljištem, iznosi 32.473.043,49 kuna. Eventualni kupac morat će prije druge javne dražbe uplatiti jamčevinu koja je deset posto od procjenjene vrijednosti nekretnine. Inače, na drugoj javnoj dražbi ova nekretnina ponudit će se za jednu trećinu njezine procjenjene vrijednosti, dakle za oko 10 milijuna 824 tisuće kuna.