kamp

KARLOVAC – Iz gradske uprave podsjećaju potencijalne investitore da pisma namjere za ulaganje na desnoj obali rijeke Korane mogu dostaviti još samo do 31. svibnja, dakle do sljedećeg utorka.

Podsjetimo, riječ je o projektu kojega je pokrenula bivša, SDP-ova gradska vlast, a koji je kasnije, dolaskom nove HDZ-ove gradske uprave, stopiran. Grad Karlovac „zaradio” je takvom odlukom sudsku tužbu, koja je na kraju završila nagodbom, pa je investitoru, tvrtki „Lora Elektro” iz gradskog proračuna isplaćena odšteta od gotovo 7 milijuna kuna.

Sada je ova građevina zajedno sa zemljištem, u čistom vlastništvu Grada Karlovca.

Prema prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca na desnoj obali Korane predviđena je gradnja sportsko-rekreacijskih građevina i zgrada, uređenje površina u funkciji sporta i rekreacije, te ugostiteljskih i trgovačkih prostora i sadržaja u funkciji sporta i rekreacije.