Tečaj za mljekare – sirare od jeseni u Karlovcu

KARLOVAC – Prirodoslovna škola Karlovac kao nositelj projekta “MOTO”, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Knin i Učilištem “APIS” iz Velike Gorice organizira tečaj osposobljavanja za zanimanje mljekare – sirar. Prijave zainteresiranih kandidata za školovanje, koje je za polaznike besplatno primaju se do 01. srpnja, a kandidati moraju biti stariji od 15 godina i imati završenu najmanje osnovnu školu. Tečaj će biti održan od rujna do studenog 2011. godine, a osim teoretske i praktične nastave koja će se održavati u Prirodoslovnoj školi Karlovac, za sve polaznike će biti organizirana stručna ekskurzija i obilazak sirana.

Predviđeno je 140 sati nastave (60 sati predavanja, 70 sati praktične nastave i 10 sati rada na računalu), a provodit će se prema moderniziranom obrazovnom programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Svi zainteresirani za obrazovanje mogu se prijaviti u Prirodoslovnu školu Karlovac najkasnije do 01.srpnja. Broj polaznika je ograničen na 25, a po završetku tečaja polaznici dobivaju svjedodžbu o osposobljenosti za zanimanje mljekar – sirar.

Projekt MOTO – Modernizacija obrazovnog programa za zanimanje mljekar – sirar financira se sredstvima EU.