nazorova

KARLOVAC -Karlovačko ekološko društvo Pan i Građanska inicijativa za spas platana u Nazorovoj ulici poslali su otvoreno pismo javnosti i građanima Karlovca o još uvijek neriješenoj situaciji oko gradnje kanalizacije u toj ulici i rušenja stoljetnih platana.

Njihovo pismo objavljujemo u cijelosti:

“Ekološko društvo Pan i Građanska inicijativa za spas platana ovim se putem želi obratiti zainteresiranoj javnosti i građanima Karlovca povodom situacije oko rekonstrukcije Nazorove ulice.

Kao što je poznato predstavnici Eko-Pana i Građanske inicijative vodili su više sastanaka s predstavnicima Grada, izvođača radova, projektantom i ostalih, s ciljem iznalaženja rješenja za obavljanje rekonstrukcije navedene ulice uz očuvanje stogodišnjih platana.

Posljednji sastanak održan u uredu gradonačelnika 03.06.2011. nije postigao željeni cilj, a to je odluka gradonačelnika da se u izgradnju kolektora u Nazorovoj ulici krene odmah i da se pri tome sačuvaju stoljetne platane pridržavajući se elaboriranih činjenica navedenih u:

1. Prijedlogu mjera zaštite platana u Nazorovoj ulici prilikom građevinskih radova zamjene kanalizacije izrađenog po doc. dr. sc. Antun Alegro, Botanički zavod Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu,predsjedniku Hrvatskog botaničkog društva

2. Stručnom mišljenju u svezi problematike drvorednih stabala hibridne platane (Platanus xacerifolia) u Nazorovoj ulici u Karlovcu izrađenog od strane prof.dr.sc. Milana Oršanića, profesora na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnika dr.sc. Damira Drvodeliča i dip. ing.šum. Vinka Paulića.

3. Priloženim skicama o mogućem načinu izvedbe kolektora Građanske inicijative i Ekološkog društva Pan

4. Potrebe izrade projekta uređenja okoliša po ovlaštenom arhitektu radi poboljšanja uvjeta rasta platana.

Zbog površnog vođenja projekta od strane Grada Karlovca, u samoj proceduri ishođenja lokacijskih uvjeta, bilo je propušteno zatražiti lokacijske uvjete za zaštitu prirodne baštine u kojim bi bilo jasno propisano čega se sve projektant mora pridržavati kod projektiranja kanalizacije, kako bi se izbjegla devastacija drvoreda platana u Nazorovoj ulici.

Zbog posebnosti načina financiranja investicije kolektora od strane Hrvatskih voda, u projektnom zadatku je izbjegnuto projektiranje uređenja okoliša, koji se prema projektu nužno vraća samo u prvobitno stanje i iz tog razloga se isti u potpunosti financira od strane Hrvatskih voda.

U ovom slučaju je nužno financirati i izraditi projekt uređenja okoliša s kojim bi se dopunio i unaprijedio projekt kolektora, a u njemu bi bila sadržana sva nužna poboljšanja koja bi omogućila ne samo zadržavanje i preživljavanje naših stoljetnih stanovnika i naše prirodne baštine, nego i unaprijeđenje njihova staništa i to uvođenjem veće travnate površine unutar parkirališta zbog navodnjavanja, izvođenjem zelenih povišenih otoka oko platana i u dijelu postojeće ceste, drugačijom regulacijom prometa i drugačijim izvođenjem dijela sekundarne kanalizacije uz sama stabla platana.

U razgovorima s Gradom ne možemo se oteti dojmu da neki ljudi iz poduzeća Zelenilo d.o.o. (teh.dir. Gordana Purgar) i Vodovod i kanalizacija d.o.o. (dir. Ivan Mrzljak ) nastoje pod svaku cijenu provesti projekt na način koji bi doveo do uklanjanja platana jer u razgovorima nisu pokazali nikakvu kooperativnost, pa gradonačelnik i pored verbalno iskazane volje nije imao snage, želje ili mogućnosti donijeti odluku u korist platana i veće kvalitete života u našem gradu.

Posebna priča je gospođa iz Zagreba mr.sc Ivanka Mlinarić dipl.ing.agr.- krajobrazna arhitektica angažirana od strane Zelenila d.o.o. i autorica „Smjernica za krajobrazno uređenje”, nespretno nazvanom „Studija”, koja je na sastancima s jedne strane iskazivala da je propisala zaštitu platana koja je zapravo teško vidljiva u njezinim smjernicama, a s druge strane javno iskazivala da pored varijanti da platane ostanu sačuvane ili da se uklone, je ipak za varijantu uklanjanja po postojećem projektu. Uvažena gospođa je tijekom razgovora izrazila mišljenje i potvrdila da je glavni uzrok uklanjanju platana projekt koji je planiran na pogrešan način, što se u razgovorima iznošenjem činjenica i prijedloga rješenja nedvojbeno potvrdilo. Pored svega, ista je iskazivala i pozivala se na nerazumne norme gdje nije dopušteno uništenje niti najmanjeg djelića korijenske mase uz 100% ručni iskop kolektora, čime njena namjera vodi samo jednom – fiktivnom poskupljenju radova i prema tome – uklanjanju platana.

Kao građanska inicijativa zabrinuti smo što gradonačelnik već nije donio jasnu i jedinu prihvatljivu i logičnu odluku kako je to predloženo, što ga okružuju ljudi koji ne osjećaju ovaj grad svojim srcem i koji nisu uz njega odrasli s ljubavlju pa samim time i ne mogu prepoznati njegove vrijednosti i konačno, što grad nema novaca ili volje za financiranje dodatnih aktivnosti – projekata koje prate infrastrukturne projekte a rezultirali bi novom kvalitetom gradskog ugođaja te što plaća i angažira ljude koji ovom gradu ne žele dobro.

Naglašavamo da je po svim pokazateljima i činjenicama iznesenim tijekom sastanaka utvrđeno da je projekt pogrešno vođen još od faze planiranja. Takvo postupanje dovelo je do toga da su sva tijela javne vlasti uključena u projekt namjerno ili ne, propustila prepoznati visoku krajobraznu i kulturnu vrijednost našeg grada, a samim time je propušteno očuvanje i zaštita JAVNOG INTERESA..

Smatramo da su građani Karlovca spontanim okupljanjem, potpisivanjem peticije, kada je u svega nekoliko dana uz opstrukcije sakupljeno 2500 potpisa i argumentiranim sudjelovanjem na sastancima, jasno iskazali što je JAVNI INTERES grada Karlovca i kako bi se on trebao štititi.

Također smatramo kako je ponašanje pojedinih nositelja javnih fukcija u najmanju ruku neprofesionalno te da bi trebali snositi odgovornost za ovakvo postupanje osobito ako uzmeno u obzir da se financiranje istih omogućuje iz javnih sredstava (svih građana) te bi po prirodi stvari njihova dužnost i obveza bila zaštititi JAVNI INTERES i uvažiti mišljenje JAVNOSTI.

Ono što ne želimo je da gubitak vremena zbog nečinjenja nužnih aktivnosti od strane Grada na dobrobit platana i svih nas uzrokuje pritiskom na početak izvedbe projekta, što će se pokušati upotrijebiti kao alibi za pogrešan pristup izvođenju radova uslijed čega može nastati nenadoknadiva šteta.”