sporazum_otpad

KARLOVAC – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će s 15 milijuna kuna pripremne radove, odnosno izradu tehničke dokumentacije i potrebne istraživačke radove za izgradnju budućeg Centra za gospodarenje otpadom na Babinoj gori, pretovarnih stanica i sanaciju sedam postojećih odlagališta otpada na području Karlovačke županije. Za gradove i općine u kojima se nalaze postojeći deponiji, dobra je vijest da je Fond u cijelosti preuzeo i financiranje same sanacije, za što će do 2018. godine biti utrošeno oko 140 milijuna kuna.

Sporazum o ovom ulaganju potpisali su danas karlovački župan Ivan Vučić i direktor Fonda Zlatko Ivaniš, a potpisivanju je bio nazočan i ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
Građanima je župan poručio da će uz dosadašnju dokumnetaciju, ovo biti dodatna garancija da će pri izgradnji Centra na prvom mjestu biti zaštita okoliša te da neće biti negativnih utjecaja na zdravlje stanovništva.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/sporazum_1.mp3}

Župan je danas također ponovio da bi Centar za gospodarenje otpadom trebao biti dovršen tek 2018. godine, a to ujedno znači da će se do tada nastaviti koristiti postojeća odlagališta, među ostalima i ilovački deponij.

Ministar Bačić je pojasnio da je njegova sanacija, baš kao i sanacija odlagališta opasnog otpada na Lemić Brdu, dio uvjeta koje Hrvatska mora ispuniti da bi ušla u Europsku uniju. Hrvatska se, naime, poglavljem 27 obvezala do kraja 2018. godine zatvoriti i sanirati sva nelegalna odlagališta, kojih ima čak oko 300. Njih bi, za nešto manje od osam godina, u potpunosti trebali zamjeniti regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom. Ove godine započeli su radovi na izgradnji tri takva centra, koji će dobrim dijelom biti financirani iz pretpristupnih fondova, za što i karlovački Centar sada ima dobre šanse, smatra ministar Bačić.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/sporazum_2.mp3}

Nakon potpisivanja Sporazuma o financiranju pripremnih radova, župan Vučić poveo je goste u obilazak deponija na Lemić Brdu, na čiju sanaciju lokalno stanovništvo čeka već godinama. Budući da je, prema riječima ministra Bačića, prije nekoliko dana konačno ishođena građevinska dozvola, te da su sredstva za sanaciju osigurana, čini se da se njihovo čekanje konačno bliži kraju.