led

  • June 21, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Festival elektronske glazbe i video izričaja LED Fest po četvrti će put biti održan u Karlovcu. Festival kao i ranije organizira Udruga za promicanje kreativnosti rada i organizacije mladih Poluga s ciljem poticanja i educiranja mladih o novim medijima i tehnologijama, i alternativnim vidovima zabave, te ih uključiti u osmišljavanje svoga slobodnog vremena.

LED Fest se sastoji od glazbenog dijela (DJ-ing i izvedbe uživo elektronske glazbe) praćenog vizualnom podlogom (VJ-ing, intervencije u prostoru), te od edukacijskog dijela koji uključuje radionice i razmjene vještina s glazbenim i vizualnim softverima, te diskusije o digitalnim medijima i distribuciji glazbe.

LED Fest koji će trajati od ponedjeljka 27. lipnja do 2. srpnja održat će se na nekoliko lokacija u Karlovcu od kojih su planirani prostor poligona kinološkog kluba Karlovac i Stari Grad Dubovac za glazbeni dio programa, te Centar za mlade u Grabriku za edukacijski dio festivala. Više o radionicama na festivalu ispričao je predsjednik Udruge Poluga Domagoj Šavor.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/led_1.mp3}

Glazbene večeri festivala počinju na Starom gradu Dubovcu s rubnim elektroničkim smjerovima i jednim audio-vizualnim nastupom, dok će za ostatak vizualnog dojma biti zadužen jedan od najboljih timova hrvatskih vizualnih vj umjetnika. Festival će biti zatvoren s večeri klupske glazbe na otvorenom prostoru poligona Kinološkog kluba na Korani.