Predstavaljen judo na Danima Grada Duge Rese

DUGA RESA – USKA i dalje nastavlja rad na integraciji slijepih osoba u društvo uključivanjem i motiviranjem svih članova lokalne zajednice kroz projekt „Sportom za ljepšu budućnost” jer se sport pokazao kao ključna karika u procesu socijalne integracije osoba s invaliditetom u društvo.

Uz Dan Grada Duga Rese priređena je demonstracija Judo Kluba Duge Rese u sklopu programa obilježavanja Dana Grada. Građani su imali priliku vidjeti demonstraciju juda svih dobnih skupina od najmlađih pa i onu slijepe osobe Mirsada Bećirovića jedinog judaša na našim prostorima i osnivača prvog Judo Kluba slijepih „Labrador” u Hrvatskoj ali i šire. Bećirović je demonstrirao judo za slijepe sa reprezentativcem Filipom Šeketom koji se u borbu s Mirsadom upustio sa povezom preko očiju.

USKA-a je na svom primjeru pokazala kako je sve moguće, tajnik USKA-e i koordinatorica Romija Radočaj Naglić prezentirali su tehnike bacanja, te pokazali kako za judo nikada nije kasno i kako nema ograničenja za nikoga ukoliko se judom može baviti i slijepa osoba, posebice jer je judo i parapolimijski sport.

USKA poziva građane svih dobnih skupina da se uključe u judo sport kao aktivnost kojom se promiču najviše moralne vrijednosti, etika, poštivanje pravila i protivnika te utječe na duhovni i psihofizički razvoj osobe.

Uz judo, majstori jiu jutsu predvođeni Nikolom Bučanom demonstrirali su dugorešanima ovu vještinu.