pivo

KARLOVAC – Započele su pripreme za 25. Karlovačke dane piva.

Turistička zajednica grada Karlovca, koja je ove godine izvršni organizator Dana piva, raspisala je javni poziv za zakup površine na prostoru Športsko rekreacijskog centra Korana i Foginovog kupališta, za razdoblje od 27. kolovoza do 3. rujna, kada će se održavati ovogodišnja Karlovčanima najomiljenija zabavna manifestacija.

Nude se u zakup površine za postavljanje pivarskih šatora ili drugih sadržaja, a u zakupljenom prostoru mogu se točiti alkoholna i bezalkoholna pića, pripremati i posluživati hrana te organizirati zabavni i glazbeni program prema prethodnom odobrenju izvršnog organizatora. Svi zakupnici koji pružaju ugostiteljske usluge točenja pića bit će dužni u sklopu svoje ponude nuditi festivalsko pivo Karlovačke pivovare. Ponuda također mora sadržavati glazbeni i zabavni program koji će se odvijati unutar šatora, a koji će također morati dobiti odobrenje izvršnog organizatora.

Traže se i zakupci za 20 drvenih štandova, a prioritet pri odabiru imat će ponuditelji koji nude prodaju pekarskih, konditorskih i licitarskih proizvoda, autohtonih hrvatskih suvenira i tradicijskih igračaka, a posebno pivskih suvenira sa motivom Zlatke koji će biti odabrani temeljem Javnog poziva TZ grada Karlovca koji je u tijeku.

Osim površina za postavljanje šatora, ugostiteljskih objekata, šankova i štandova, u zakup se nudi i površina za postavljanje velikog zabavnog parka na prostoru ŠRC Korana, kao i za postavljanje dječjeg zabavnog parka na prostoru Foginovog kupališta. Traži se i zakupac za mini zoo na površini na prostoru ŠRC Korana, za sve ponuditelje sa domaćim i egzotičnim životinjama.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA JAVNI POZIV – KARLOVAČKI DANI PIVA – NE OTVARATI», te sa naznačenom adresom ponuditelja, na adresu: Turistička zajednica Karlovac, Petra Zrinskog 3, Karlovac, zaključno do 14 sati 15. srpnja 2011. godine bez obzira na način dostave.

Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Turističkoj zajednici Karlovac svaki radni dan u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, ili na telefon 047/615 115.