KABA

Karla d.o.o. postaje ustanova, dogovoren i nastavak sufinanciranja prijevoza učenika

KARLOVAC – Preoblikovanje Razvojne agencije Karlovačke županije koja je trenutno registrirana kao trgovačko društvo Karla d.o.o. u ustanovu, prijedlog Društvenog ugovora za Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije te dogovor oko nastavka subvencioniranja prijevoza učenika srednjih škola od strane jedinica lokalne samouprave i Karlovačke županije bile su teme jučerašnjeg sastanka karlovačkog župana Ivana Vučića i njegovih zamjenika s gradonačelnicima gradova i načelnicima općina u Karlovačkoj županiji.

Gradonačelnici i načelnici podržali su prijedlog Odluke o preoblikovanju Razvojne agencije, a također je podržan i prijedlog Društvenog ugovora za CGO Karlovačke županije, kojeg općine i gradovi moraju usvojiti na svojim vijećima, kako bi ga nakon njihova usvajanja potvrdila i Županijska skupština.

Po pitanju daljnjeg subvencioniranja prijevoza učenika srednjih škola na prostoru Karlovačke županije, podržan je tzv. projekt 25%x4, u kojem će i dalje općine i gradovi, uz Karlovačku županiju, participirati u subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola unutar granica županije.