KABA

Karlovačkoj županiji 34,5 tisuće eura za “Ljubičice u školama”

KARLOVAC – Karlovačka županija dobila je najviše ocjene za projekt protiv nasilja u školama “Violets in Schools”, kojega je kandidirala na ovogodišnji natječaj za Program za cjeloživotno učenje Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Natječaj je, između ostaloga, bio namijenjen razvijanju bilateralnih školskih partnerstva, a nagrađeni projekt nastao je u suradnji s litvanskom regijom Taurage.

Projekt „Violets in Schools”, čije je ime inspirirano igrom riječi budući da riječ „violets” na engleskom jeziku znači „ljubičice”, a vrlo slična riječ „violence” znači „nasilje”, počeo bi sa provedbom ujesen ove godine i trajao bi do jeseni 2013. godine.

Cilj mu je osvijestiti javnost, a posebno učenike, roditelje, pedagoge i nastavnike, o važnosti prevencije nasilja u školama, i to kroz seminare, konferencije i izradu priručnika o nenasilju u školama. Projekt je pripreman u Odjelu za europske integracije i regionalnu suradnju Županije i Odjelu za društvene djelatnosti Grada Karlovca, a partneri u projektu su škole Grabrik, Dragojla Jarnević, Draganić i 1. OŠ Ogulin, Dječji vrtić Karlovac i udruga Carpe Diem.

Za realizaciju ovog projekta Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila je 34,5 tisuće eura.

Ples