KABA

Javite se za korištenje poticaja za uvođenje obnovljivih izvora energije!

KARLOVAC – Karlovačka županija nastavlja s poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba. Otvoren je natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje takvih projekta, a predmet sufinanciranja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja, fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, geotermalnih dizalica topline za za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje i sustava za korištenje biomasa.

Karlovačka županija sufinancirat će ukupno 60 takvih projekata, i to na način da će kućanstva koja se odluče na ugradnju sustava obnovljivih izvora energije imati pravo na povrat 40 posto troškova, odnosno maksimalno do 12.000 kuna.

Rok za prijavu na natječaj je 29. kolovoz, a rezultati će objavljeni u roku od 30 dana, dakle krajem rujna. Detalje o dokumentaciji koju je potrebno priložiti i kriterijima natječaja potražite na službenoj internetskoj stranici Karlovačke županije, www.kazup.hr.