radovi_skole

KARLOVAC – Ukupno 2 milijuna i 39 tisuća kuna bit će utrošeno na investicije u osnovnim i područnim školama na području Grada Karlovca, u sklopu obnove i sanacije školskih objekata uoči nove školske godine.

U Osnovnoj školi Švarča trenutno se radi na sanaciji elektroinstalacija, a uskoro će se krenuti i s uređenjem krovišta škole. U Područnoj školi Stative također se uređuje krov, a u Područnoj školi Zadobarje u tijeku je uvođenje centralnog grijanja. Trenutno se također radi na sanaciji krovišta i uređenju tavanskog prostora u Područnoj školi Ladvenjak, dok će u Osnovnoj školi Rečica biti izvršena rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja. Sanacija krovišta ugovorena je i za Osnovnu školu Grabrik, a svi ovi radovi trebali bi biti završeni do jeseni kada će karlovački osnovci ponovo sjesti u školske klupe.

Karlovački gradonačelnik Damir Jelić danas će obići radove u OŠ Švarča, kako bi se na licu mjesta uvjerio kako napreduje sanacija.