mreznica

KARLOVAC – U procesu proglašenja rijeke Mrežnice Regionalnim parkom, izrađena je Stručna podloga za zaštitu porječja rijeke s kartografskim prilozima, koju je Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, zajedno s Prijedlogom Odluke o proglašenju Regionalnog parka Mrežnica, uputio na javni uvid.

Uvid u Stručnu podlogu sa prilozima, zainteresiranoj javnosti, nadležnim tijelima i tijelima jedinica lokalne samouprave bit će omogućen u prostorijama gradova Ogulin, Slunj i Duga Resa te općina Josipdol, Tounj, Generalski Stol i Barilović.

Javni uvid održat će se od 8. kolovoza do 7. listopada, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi sa prilozima održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Slunja 7. rujna, u Gradskoj vijećnici Grada Duge Rese 8. rujna, te u Vijećnici Općine Generalski Stol 9. rujna, sva tri dana s početkom u 11 sati.

Za vrijeme javnog izlaganja predstavnici Karlovačke županije i Državnog zavoda za zaštitu prirode davat će odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima.