KABA

Građani najviše vjeruju vatrogascima, a najmanje političarima!

Centar za istraživanja GfK je nedavno proveo međunarodno istraživanje (19 zemalja) o povjerenju građana prema 20 grupa profesija ili organizacija. Na toj međunarodnoj razini vatrogasci uživaju najviši stupanj povjerenja. Pokazalo se da opet raste i povjerenje prema dobrotvornim organizacijama i sucima. U usporedbi s ranijim istraživanjem pokazuje se mali rast povjerenja prema većini profesija.

Vatrogasci uživaju najveće povjerenje – u prosjeku 94% građana im vjeruje u svim zemljama obuhvaćenim ovim istraživanjem. Iznimka je jedino Bugarska gdje vatrogasci uživaju povjerenje tek kod 89% njihovih građana, te u Indiji – 81%.

Drugi na rang listi su liječnici (86%), pa učitelji (85%), zaposleni u uslugama pošte (84%) i vojska (82%). Policija se nalazi na šestoj poziciji i ima čak mali rast od 1% u odnosu na prošlu godinu. Razlike postoje među raznim zemljama pa tako policiji vjeruje 89% Šveđana, 86% Talijana, 85% Nijemaca. Suprotno, u Kolumbiji im vjeruje tek 36% građana.

Na međunarodnoj razini suci su značajno popravili svoju reputaciju i sada im vjeruje 66% svih ispitanika. (rast od 4% prema prošloj godini). Povjerenje prema sucima je najviše kod Šveđana (82%) a visoko je rangirano i kod Nijemaca i Nizozemaca (79%). Najniži stupanj je zabilježen kod Bugara gdje sucima vjeruje samo 34% građana.

Visok stupanj rasta povjerenja imaju dobrotvorne organizacije koje su sada na prosjeku od 64% (što je rast povjerenja za 5% u odnosu na prethodnu godinu). U tome se najviše ističu Indija (83%) i Poljska (81%).

Političarima je ugled malo porastao (od 14 na 17%) ali ostali su na posljednjem mjestu!

Kritičan pogled iskazan je i prema odvjetnicima, sindikatima, novinarima, bankarima, menadžerima, specijalistima u marketingu i propagandistima. Svi oni imaju povjerenje ispod 50%.

Ostali članci!

Ples