aktualno-25

Nakon nedavnog istraživanja o korištenju mobilnih telefona kod Amerikanaca, i u Hrvatskoj je provedeno istraživanje o navikama naših građana što se tiče mobitela. Mobitel je, naime, sastavni dio osobne opreme kod gotovo devet od deset građana u Hrvatskoj.

Zadnji podatak o posjedovanju mobilnih telefona u Hrvatskoj (populacija 15+ godina) iznosi 86%. Najzastupljeniji su među mlađima a značajno se smanjuje posjedovanje kod osoba preko 65 godina:

dob korisnika %

15 do 17      96
18 do 34      99
35 do 44      98
45 do 54      90
55 do 64      80
65 +           54

Promatrano po regijama u prednosti su ispitanici u Istri/Primorju s 94%, zatim Dalmacija – 92% te u gradu Zagrebu – 90%. Muškarci nešto češće imaju mobitel od žena (89:83%).
Oko 84% osoba koje posjeduju mobilni telefon ima jedan uređaj, 14% ima po dva i još 2% posjeduje više od dva uređaja.
Najpopularnije marke mobilnih telefona su: NOKIA – s nešto preko 45%, zatim SAMSUNG s oko 30% te SONY ERICSSON – s oko 16%.
Pre paid (bonovi) SIM karticu ima 72% korisnika a post paid (ugovor) SIM karticu ima 35% korisnika mobilnih uređaja.
Pre paid tarife češće posjeduju žene (76%) nego muškarci (66%). Kod post paid tarifa situacija je obrnuta (muški 41% : žene 39%). Posjedovanje pre i post paid tarifa razlikuju se i po dobi korisnika (%):

dob korisnika pre paid post paid

15 do 17        93         11
18 do 24        81         24
25 do 34        72         40
35 do 44        65         44
45 do 54        69         37
55 do 64        64         41
65+              75         27

Smartphone uređaje ima oko 16% korisnika dok su ostalo klasični mobiteli. Smartphone je više zastupljen kod muških korisnika (18%) nego kod žena (13%). Postoje razlike u posjedovanju i prema regijama: u Zagrebu, Dalmaciji i Istri/Primorju ima ih najviše – oko 19%, a najmanje ih je u Slavoniji je Lici – oko 10%. Značajne razlike postoje i po dobi: najviše ih imaju mladi od 15 do 24 godine (oko 33%), zatim slijedi dobna grupa od 25 do 34 godine ( 21%), u grupi od 35 do 44 godine ima ih 13% a još manje u slijedećem razredu od 25 do 54% (samo 7%), da bi se razina povećala na 11% kod dobi između 55 i 64 godine i pala na samo 2% kod starijih od 65 godina..

Kupnju novog smartphona (sigurno + vjerojatno) planiraju najviše u Zagrebu i Istri/Primorju (po 13%), te mladi od 18 do 34 godine ( oko 18%).

Danas se sve više pristupa Internetu i preko mobilnih telefona – danas ih je u Hrvatskoj 23% .

S mobilnog telefona najviše pristupaju Internetu ispitanici u Istri/Primorju – 28% te Zagrebu i Dalmaciji – 26%. To čine nešto više muškarci nego žene (25:21%). Zanimljiv je i pregled pristupa Internetu s mobilnog telefona po dobnim skupinama:

dob korisnika %

15 do 17      55
18 do 24      64
25 do 34      33
35 do 44      16
45 do 54       8
55 do 64       5
65 +            1

U korištenju interneta putem mobitela prednjače korisnici smartphona – to čini njih 65% dok kod ostalih telefona na Internet putem mobilnog uređaja ide oko 15% korisnika.

Plaćanje računa za potrošnju na mobitelu najviše se svodi na samu osobu koja ga i koristi (83%), zatim je to netko od članova obitelji (17%) i najmanje firma u kojoj radi korisnik (5%) pa takvih ima najviše u gradu Zagrebu – 9%.

Uz podatke o mobilnim telefonima treba navesti i da je u Hrvatskoj klasična / fiksna telefonska linija i dalje zastupljena u većini kućanstava – 87%. Intenzitet korištenja fiksne linije telefona se ipak mijenja. Promjena razine korištenja u narednih godinu dana izgleda ovako:

%

zvat će se možda nešto više 1
zvat će se jednako kao i do sada 85
zvat će se ipak nešto manje 9
zvat će se značajno manje 4
otkazat će fiksnu liniju 1

Fiksnu telefonsku liniju najviše posjeduju kućanstva u Zagrebu (oko 91%) a najmanje u Slavoniji (80%). Smanjenje korištenja fiksne linije u narednih godinu dana najviše se planira u Zagrebu, Istri/Primorju/Gorskom Kotaru, te Lici/ Banovini (po oko 18% u svakoj regiji). Pad od po desetak posto planira se i u Dalmaciji i Slavoniji a najmanji je pad predviđen u sjevernoj Hrvatskoj (tek oko 6%).

Uz fiksni telefon operateri nude i korištenje paketa telekomunikacijskih usluga ( jedan račun za više usluga). Prema izjavama ispitanika u 64% kućanstava se ne koristi sistem usluga u paketu dok preostalih 36% koristi neki oblik takve usluge.