aktualno-30

  • September 1, 2011
  • Admin
  • 0

63% stanovnika EU kaže da govori neki strani jezik. Među njima prednjače “sjevernjaci” dok Mađari, Portugalci, Španjolci i Grci sa stranim jezicima stoje najlošije.

Na pitanje govorite li strani jezik 63% EU kaže, da!

Prema podacima Eurostata, koji se odnose na 21 državu Europske unije, 63 % odraslih građana kaže da poznaje najmanje jedan strani jezik. Od toga, 31% smatra da to čini dobro ili odlično, a 32% drži da ima samo osnovno ili lošije znanje.

Znanje jednog jezika najčešće je među građanima Latvije, Švedske, Slovenije, Litve i Slovačke, gdje se više od 90% izjasnilo da zna najmanje jedan strani jezik, od kojih više od dvije trećine dobro ili odlično.

Najmanju razinu stranih jezika imaju stanovnici Mađarske, Bugarske i Ujedinjenog kraljevstva. Tek petina stanovništva u tim zemljama smatra da dobro poznaje neki strani jezik. U Mađarskoj (26%) i Portugalu (48%) najmanji dio stanovništva poznaje strane jezike čak i na najlošijoj razini, a slijede ih Španjolci, Bugari i Grci.

Kad gledamo dobnu strukturu, tri četvrtine mladih ljudi u dobi od 25 do 34 godine govori strani jezik dok je samo 47 posto takvih u dobi od 55 do 64 godine.

Najrašireniji strani jezik je engleski, a slijedi ga ruski koji je posebice raširen među starijom populacijom u istočnoj Europi.

Dva jezika govori 28 posto stanovništva, među kojima prednjače Slovenci (72% u dobi od 25 do 64 godine) te Slovaci, Finci, Estonci, Litvanci i Latvijci (između 55 do 68%).

Hrvatska nije uključena u istraživanje, no prema podacima Centra za istraživanje GfK iz travnja čak 78% Hrvata izjasnilo se da može komunicirati na stranom jeziku, najčešće na engleskom, dok najviše stanovnika Istre i Primorja govori barem jedan strani jezik.