KABA

Osigurano 180.000 kuna za subvencije kamata na poduzetničke kredite

KARLOVAC – Grad Karlovac i ove će godine pomagati lokalnim malim i srednjim poduzetnicima subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Krediti će se moći realizirati preko Karlovačke banke, Privredne banke Zagreb, Erste & Steiermarkische Bank i Raiffeisenbank.

Korisnici kredita mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca. Uvjet je također da zainteresirani subjekti ulažu i posluju na području Karlovca.

Javni poziv objavljen je web stranici Grada Karlovca, a bit će objavljen i u Karlovačkom tjedniku 08. rujna.

Zahtjevi se podnose poslovnim bankama, a rok za podnošenja zahtjeva je do iskorištenja sredstava za subvencioniranje kamata osiguranih u gradskom proračunu. Odluku o subvencijama donosi Povjerenstvo za subvencioniranje kamata Grada Karlovca na temelju zahtjeva poslovne banke o odobrenom kreditu.

U Proračunu Grada Karlovca za subvencioniranje kamata poduzetnicima u 2011. godini osigurano je 180.000 kuna.

Ples