KABA

Grad Karlovac se uključio u stručno osposobljavanje mladih nezaposlenih

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem prijema nezaposlenih osoba u upravna tijela Grada Karlovca. Riječ je o jednoj od mjera za smanjenje nezaposlenosti i pomoći mladim visokoobrazovanim osobama bez zaposlenja, koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati uvjete da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, do 29 godina života, bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom do 6 mjeseci. Također, moraju ispunjavati uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu obavljat će se u Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Karlovca, a traži se stručna sprema prvostupnik informatičke ili strojarske struke. Za sada će na stručno osposobljavanje biti primljena samo jedna osoba, kojoj će, iako neće biti u radnom odnosu, za vrijeme trajanja osposobljavanja biti plaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu, a imat će pravo i na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ.

Prijave se primaju do 22. rujna, na adresu: Grad Karlovac, Banjavčićeva 9. Detalje o prilozima kojeje potrebno dostaviti uz prijavu potražite na službenoj web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr.