KABA

Novi projekt Udruge slijepih Karlovačke županije

KARLOVAC – Udruga slijepih Karlovačke županije započela je s provedbom programa „Znam, hoću, mogu – pomoć, podrška i edukacija članova za samostalniji život u lokalnoj zajednici”. Ovaj program provodit će se u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac u naredne tri godine, a njegovo financiranje osiguralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Program odgovara na potrebne posebno osjetljive skupine naše zajednice, a to su osobe koje su izgubile osjetilo vida u kasnijem životnom razdoblju, te su im pojedine usluge nedostupne, bilo zato što žive sami ili zato što žive na udaljenim, teže dostupnim područjima, posebice na područjima posebne državne skrbi.

U narednom razdoblju korisnicima će se, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac, približiti čitav spektar usluga na terenu, od pružanja pravne i psihosocijalne podrške, usluge informiranja o pravima iz socijalne skrbi, posredovanja u ostvarivanju prava, te usluge dostave i prijevoza za obavljanje vlastitih potreba. Provedbu programa kao suradnici podržali su i Grad Karlovac i Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije. Tako će se korisnicima u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije omogućiti i preventivna zdravstvena zaštita u vidu edukativnih radionica i preventivnih zdravstvenih pregleda. Ovi pregledi održavat će se dva puta godišnje, a uključivat će mjerenje osnovnih zdravstvenih parametara (krvni tlak, šećer u krvi, indeks tjelesne mase i kolesterol), te individualno savjetovanje s liječnikom specijalistom.

Kako bi se korisnici lakše adaptirali na život bez osjetila vida planirano je i održavanje serije grupnih i individualnih edukativnih radionica za korištenje modernih pomagala za slijepe, a pojedina pomagala korisnicima će biti ostavljena u trajno vlasništvo.

Također, korisnicima će se omogućiti i obuka samostalnog kretanja dugim bijeli štapom kao i stjecanje osnovne informatičke pismenosti na specijaliziranoj informatičkoj opremi.

Provedbom programa pojedine socijalne usluge približit će se slijepim osobama, što će uz informiranje i adekvatnu edukaciju korisnika rezultirati povećanjem njihove samostalnosti i neovisnosti o drugim osobama, a samim time i omogućiti im duži boravak u njihovim domovima, odnosno prevenciju institucionalizacije.