KABA

Izabrani predsjednici županijskih manjinskih vijeća

KARLOVAC – Rade Kosanović izabran je na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine, dok je za predsjednika Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran Rusmir Akšamija.

Imedika

Predsjednici županijskih vijeća nacionalnih manjina izabrani su tajnim glasovanjem, većinom glasova svih članova vijeća, a obzirom da nitko od kandidata koji su predloženi za zamjenike predsjednika nije dobio potrebnu većinu glasova, odlukom članova vijeća srpske i bošnjačke manjine, izbor potpredsjednika održat će se na prvim radnim sjednicama vijeća.

Konstituirajućoj sjednici nazočili su karlovački župan Ivan Vučić, koji je ujedno i otvorio sjednicu, te predsjednik Županijske skupštine Josip Zaborski.

Ples