KABA

Županija plaća srednjoškolcima 25% karte

KARLOVAC – Karlovačka županija će učenicima srednjih škola Karlovačke županije sufinancirati 25% cijene vozne karte u periodu od 5. rujna do 31. prosinca 2011. godine.

Pravo na sufinanciranje imaju učenici srednjih škola na području Karlovačke županije i koji u njoj imaju prebivalište, te oni kojima je škola od kuće udaljena više od 5 km i oni čiji je materijalni status manji ili jednak 1.500 kn po članu domaćinstva.

Četvrtinu troškova prijevoza sufinancirat će Karlovačka županija, dok će ostatak financirati jedinica lokalne samouprave gdje je učenikovo prebivalište, te prijevoznik i roditelji.

Učenici koji su kupili pokaz za rujan, pravo subvencije prijevoza ostvarit će kupnjom pokaza za listopad, dok će svi ostali jeftiniji prijevoz platiti kupnjom pokaza za rujan.