demokracija_za_5

  • September 20, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Aktivnosti u karlovačkom Gradskom programu za mlade u dobrom dijelu se ne provode ili je provedba kasnila. Rezultat je to analize provedbe Gradskog programa koja je izrađena u sklopu projekta “Demokracija za 5” koju provodi Udruga za kreativni razvoj Domachi zajedno s partnerskim organizacijama iz Istarske, Varaždinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Projektom Demokracija za 5 želi se uz prijenos specifičnih znanja i vještina na zagovaranju politike za mlade uspostaviti čvrsta partnerska veza između mladih u pet županija. Cilj projekta je poticanje mladih na sudjelovanje u praćenju provedbe politike za mlade i unapređenju demokratskih institucija društva kroz iniciranje uspostave partnerskog odnosa između predstavnika lokalnih vlasti i mladih kako bi se izgradili zdravi temelji razvoju politike za mlade, odnosno unaprijedili postojeći programi.

O provedenim aktivnostima u sklopu Gradskog programa za mlade ispričao je Domagoj Šavor, jedan od autora ove analize.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/demokracija_1.mp3}

Analizom ovih rezultata zaključeno je da se treba unaprijediti provedba Gradskog programa za mlade. Kako bi to trebalo učiniti pojasnila je Melita Šutila iz gradskog odjela za društvene djelatnosti.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/demokracija_2.mp3}

Detaljnu analizu provedbe Gradskog programa za mlade možete pronaći u knjižici Demokracija za 5 koju u digitalnom obliku možete pročitati i na internetskim stranicama udruge Domachi.